Urban poor to file admin case for gross ignorance, etc vs 2 judges of Cavite

Urban poor to file admin case for gross ignorance, etc vs 2 judges of Cavite


     With their backs already against the wall in their fight to keep their homes from the developer they describe as engaged in fraudulent practices, including acts of cancelling contracts to sell without complying with the Maceda Law that gives some grace period reliefs and limits cancellation of that contract by means of a notarized letter expressing the decision to cancel, a group of poor residents of Camachile Subdivision in General Trias, Cavite decided to file cases of gross ignorance of the law or gross misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service and undue delay in rendering unjust judgment against two judges of Cavite.

       To the mind of their lawyer, Berteni Cataluña Causing, president of Hukuman ng Mamamayang Movement, Inc. (HMMI), this is the most logical thing to do for poor litigants under the present system of justice where each of the courts gives judgment by one judge.

        It is unlike in Jury System in America, United Kingdom, Canada, Australia, South Korea and Japan where it is extremely difficult to influence the decisions of the courts owing to the impossibility of talking to jurors who are chosen from the people and usually kept in secret to avoid contacts with stakeholders.

         Causing attributes to the impermeability of the justice system against influence-peddler why good order and low corruption incidence are kept in the countries where it is the jury that decides on questions of what really happened in a crime or a civil case, how did things happen, and who should be guilty or at fault.   Causing also notes that there is no rebellion in countries where the system of adjudging is controlled by the people through jurors chosen from them randomly.

        To know the details of the complaints against the two judges, the entire complaint is hereby reproduced below:


Republic of the Philippines
Supreme Court
Padre Faura, Manila

SPOUSES EDDIE PETACTE AND MONALISA PETACTE,                  
SPS. FRANCISCO JUYAD AND EDNA JUYAD,                                   
ROSALIE FABIO, SPS. RANULFO I. BALDEVIA AND
EDNA BALDEVIA, SPS. MARK ANTHONY S. DINGLE
AND LOIDA DINGLE, JUDE NINO L. FAMADOR,
WILMA R. AQUINO, SPS. RUEL B. MUEGA AND
NOVELETA M. MUEGA; AND ELMA A. ESTEBAN,
                                                            Complainants,

                                                        Case No. ______________________
- versus -                                          
Gross Ignorance of the Law or Gross
Misconduct, and conduct prejudicial
to the interest of the best service vs
Judge Monsod

Undue Delay in Rendering Oder/Judgment
and Conduct Prejudicial to the Best Interest
of the Service for Judge Icasiano

HON. AURELIO G. ICASIANO, JR.,
EXECUTIVE JUDGE, REGIONAL TRIAL COURT,
TRECE MARTIRES CITY, CAVITE;
HON. NAPOLEON A. MONSOD,
JUDGE, MUNICIPAL TRIAL COURT OF
GENERAL TRIAS, CAVITE,
      Respondents.
x-----------------------------------------------x
Republic of the Philippines                      )
City of Manila                                              )SC

Magkakasamang Sinumpaang
Salaysay-Reklamo

            Kami, Spouses Eddie Petacte at Monalisa Petacte,  Sps. Francisco Juyad at Edna Juyad, Rosalie Fabio, Sps. Ranulfo I. Baldevia at Edna Baldevia, Sps. Mark Anthony S. Dingle at Loida Dingle, Jude Nino L. Famador, Wilma R. Aquino, Sps. Ruel B. Muega at Noveleta M. Muega at Elma Esteban, matapos makapanumpa nang naaayon sa batas ay magkakasamang nagsasalaysay ng mga sumusunod:

1.     Na isinagawa namin ang magkakasamang salaysay–reklamo na ito upang ipagsakdal sina:

a.     Hon. Aurelio G. Icasiano, Jr., ang kasalukuyang Executive Judge sa Regional Trial Court, Trece Martires City, Cavite – sa SALANG Undue Delay in Rendering Judgment/Order at Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service; at

b.     Hon. Napoleon A. Monsod, nakatalagang Judge sa Municipal Trial Court of General Trias, Cavite – sa SALANG GROSS IGNORANCE OF THE LAW or GROSS MISCONDUCT at CONDUCT PREJDICIAL TO THE BEST INTEREST OF THE SERVICE.

2.     Nag-ugat ang kasong ito mula sa kasong unlawful detainer na sinampa ng The New APEC laban sa aming lahat.

3.     Kami po kasi ay mga nakakuha ng housing loan mula sa Pag-Ibig sa pamamagitan ng mga housing units ng The New APEC at ang mga bahay na aming kinuha ay matatagpuan sa Camachile Subdivision sa Camachile Road, General Trias, Cavite.

4.     Matandaan noon na napalso kami sa aming pagbayad ng buwanang hulugan at sinikap namin na maa-update ang aming   pagkukulang.

5.     Ang alam namin lahat noon ay sa Pag-ibig kami may utang dahil sa binayaran na ng Pag-Ibig ang mga units na ibinigay sa amin.

6.     Karamihan sa amin ay mga nakabyad na ng hulugan mula as isa hanggang sa apat na taon na.

7.     Kaya, masakit po sa amin na basta mawala ang mga unit na aming kinuha kaya kami nagsusumikap na mahabol ang mga buwanang hulog na hindi nabayran.

8.     Subalit, naging malupit ang nangyari dahil sa pinag-pasa-pasahan kami ng Pag-Ibig at The New APEC;

9.     Nalaman na lamang namin ang totoong dahilan kung bakit kami pinag-pasa-pasahan nang magsampa ng demandang unlawful detainer laban sa amin ang The New APEC: na na-buy back o binili ng The New APEC mula sa Pag-Ibig ang aming mga unit.

10.              Habang nagsasampa ang The New APEC ng kasong unlawful detainer, nagtataka kami na may mga dumarating na ibang tao sa aming mga bahay at nagsasabi na sila raw ay nakabili na ng mga bahay namin.

11.               Ibig sabihin, ang ginawa pala ng The New APEC pagkatapos ng buy-back ay binenta sa mga bagong buyer ang aming mga bahay.

12.               Samantala natuloy ang mga kaso ng The New APEC at kami nga ay isa-isang nakatanggap ng summons o patawag na magsusumite ng aming mga kani-kanyang Answer o sagot.

13.              Ang ginawang katuwiran ng The New APEC sa buyback o pagbawing–bili sa mga housing unit ay ang alegasyon nila na hindi na raw kami nakakabayad ng instalment.

14.               Inalam namin kung bakit may buy-back dahil hindi naman namin nakita na may kontrata sa gitna ng Pag-Ibig at The New APEC na kung hindi kami makabyad ng ilang buwan ay bibilhin balik pala ng developer mula sa Pag-Ibig ang mga unit na sangkot.

15.               Nang mabasa namin ang Complaint for Unlawful Detainer ay doon namin nakita na mayroon palang Memorandum of Agreement na isinagawa sa gitna ng Pag-Ibig at The New APEC.

16.              Ang naging teorya ng The New APEC ay nawalan na raw kami ng karapatang lumagi sa kani-kanyang bahay namin nang magkaroon ng buy-back.

17.               Wala rin kami noon alam kung ano ang dapat naming idepensa at inasa na lang namin ang pagdepensa sa Public Attorney’s Office (PAO) dahil wala naman kaming alam kung papaano ang aming depensa sa ilalim ng mga batas.

18.               Dumating ang mga desisyon ni Judge Napoleon A. Monsod sa aming siyam na kaso.

19.               Kung basahin ang lahat ng mga desisyon, makikita na pareho ang mga salita na ginamit, ang mga pangungusap na ginamit, ang mga tuldok at iba pang marka na ginagamit sa wikang Filipino – at, higit sa lahat, pareho rin ang ginamit na rason ni Judge Monsod.

20.               Kung paghambingin, halos kakambal o Xerox copy ng isa’t-isa ang lahat na siyam na desisyon at ang nagkakaiba lamang ay mga pangalan namin, mga numero ng unit, mga petsa ng pagka-buyout, at mga halaga ng naihulog.

21.               Sa madaing-sabi, kung si Judge Monsod nga ang gumawa ng mga nasabing desisyon, kinopya lamang nya ang mga desisyon mula sa iisang template.

22.               Mababasa rin sa desisyon ni Judge Monsod na lumalabas na hindi niya alam kung papaano i-aplay ang Republic Act No. 6552 o Maceda Law, na partikular na nag-uutos na ANG TANGING PARAAN PARA MAKANSELA ANG CONTRACT TO SELL AY SA PAMAMAGITAN LAMANG NG PAGBIGAY MUNA NG GRACE PERIOD AT PAGKANSELA SA PAMAMAGITAN NG NOTARYADONG SULAT.

23.               Ngunit, hindi ito binigyang pansin ni Judge Monsod, na sa kabila nito ay kanyang binigyang merito ang “BUYBACK” ng The New APEC ang dahilan na nawalan na raw kami ng legal na dahilan para ipag-patuloy ang aming possession sa lupa’t bahay namin.

24.               Sa medaling-sabi, binigyan ni Judge Monsod na legal na katawan ang pagpapaikot ng Batas Maceda na nabalewala dahil sa BUYBACK na kontrata naman ito sa gitna ng Pag-Ibig at The New APEC at wala kaming alam na merong ganitong kontrata sa gitna nila nang kami ay kumuha ng nasabing pabahay.

25.               Sa halip na igawad ni Judge Monsod ang batas para sa amin, kanya pa itong pinagkanulo at hindi naman niya maaaring sabihin na hindi niya alam ito dahil sa siya ay Judge.

26.               Ang pinakasakit dito, hindi pinansin ni Judge Monsod ang pagyurak sa karapatang “due process” namin na nakasaan sa MACEDA LAW na napaksimple naman intindihin kung paano nilatag ng nasabing batas para sa mga mamimili ng bahay at lupa kagaya namin.

27.               Ang karapatang piangkaloob ng Maceda Law ay ang pagbibigay ng GRACE PERIOD sa mga mamimili ng bahay na hindi pa nakabayad ng buwanang hulugan na dapat ay bigyan muna ng pagkakataon na makabayad sa hindi bababa sa animnapong (60) araw.

28.              At kung hindi pa makabayad sa loob ng GRACE PERIOD, saka pa lang magkaroon ng karapatan ang VENDOR na kanselahin ang contract to sell na magagawa lamang sa pamamagitan ng pagbigay sa defaulting buyer ng notaryadong sulat ng pagkansela ng contract to sell.

29.               Ngayon, sa kaso namin ay hindi nga rin kami nakatanggap ng sulat na na-buyback na pala ng The New APEC ang aming yunit at wala man lamang kaming sulat na natanggap.

30.               Kahit na nalabag ang aming karapatang “due process” ay hindi ito pinansin ni Judge Monsod na klaro namang makikita ang paglalabag kung basahin ang dokumento mismo ng Complaint for Unlawful Detainer na sinampa ng The New APEC.

31.               Ang isa pa sa nakakarebeldeng ginawa ni Judge Monsod ay binalewala niya na ang tanging opisina na may eksklusibong kapangyarihan sa pagdinig at pagdesisyon sa pabahay na isyu ay ang Housing Land Use and Regulatory Board (HLURB).

32.                Ito ay batas na dapat ay alam din ni Judge Monsod pero di nya ito ginamit.

33.               Sa medaling-sabi, sa mukha pa lang ng desisyon ay masasabi mo na kaagad ang bias ni Judge Monsod pabor sa mayaman na The New APEC o di kaya kamangmangan sa batas na hindi pwedeng mangyari sa isang judge.

34.               Ang mga nasabing desisyon ay aming nilalakip dito bilang sumusunod:

a.     ANNEX “A” – Desisyon sa kaso ng mag-asawang Eddie Petacte at Monalisa Petacte;
b.     ANNEX “B” – Desisyon sa kaso ng mag-asawang Francisco Juyad at Edna Juyad;
c.      ANNEX “C” – Desisyon sa kaso ni Rosalie Fabio;
d.     ANNEX “D” – Desisyon sa kaso ng mag-asawang Ranulfo I. Baldevia at Edna Baldevia;
e.     ANNEX “E” – Desisyon sa kaso ng mag-asawang Mark Anthony S. Dingle at Loida Dingle;
f.       ANNEX “F” – Desisyon sa kaso ni Jude Nino L. Famador;
g.     ANNEX “G” – Desisyon sa kaso ni Wilma R. Aquino;
h.     ANNEX “H” – Desisyon sa kaso ng mag-asawang Ruel B. Muega at Noveleta M. Muega; at
i.        ANNEX “I” – Desisyon sa kaso ni Elma A. Esteban.

35.               Ang masakit dito, nang matanggap na ang mga desisyon, binitawan na kami ng aming abogado na PAO at pinagalitan pa kami at sinabihan na may karapatan nga kaming mag-apela pero maghanap na raw kami ng ibang abogado;

36.               Salamat na lang at may isang miyembro ng Sagip Tahanan na kung saan kami ay kasapi at nagmagandang loob na gumawa ng aming Notice of Appeal para sa bawat isa sa amin at kami na mismo ang lumagda dahil ayaw na ng PAO lawyer namin;

37.               Ang miyembrong ito ay gumradweyt ng College of Law ngunit hindi nakapasa as bar exams ng tatlong beses;

38.               Ang kopya ng nasbing Notices of Appeal ay aming nilalakip dito bilang mga sumusunod:

a.     ANNEX “J” – Notice of Appeal ng mag-asawang Eddie at Monalisa Petacte;
b.     ANNEX “K” – Notice of Appeal ng mag-asawang Francisco at Edna Juyad;
c.      ANNEX “L” – Notice of Appeal ni Rosalie Fabio;
d.     ANNEX “M” – Notice of Appeal ng mag-asawang Ranulfo at Edna Baldevia;
e.     ANNEX “N” – Notice of Appeal ng mag-asawang Mark Anthony at Loida Dingle;
f.       ANNEX “O” – Notice of Appeal ni Jude Nino L. Famador;
g.     ANNEX “P” – Notice of Appeal ni Wilma R. Aquino;
h.     ANNEX “Q” – Notice of Appeal ng mag-asawang Ruel at Noveleta Muega; at
i.        ANNEX “R” – Notice of Appeal ni Elma A. Esteban.

39.               Irereklamo sana namin ang nasabing PAO lawyer, pero nakiusap ang bagong abogado na pumalit na patawarin na lang tutal ang importante ay tutulungan din kami ng nasbing bagong abogado namin sa katauhan ni Atty. Berteni Cataluña Causing.

40.               Isinumite namin ang aming mga Notice of Appeal ngunit ayaw pang tanggapin ng opisina ni Judge Monsod.

41.               Ang ginawa namin ay di kami umalis sa korte ni Judge Monsod at tumagal ng mga ilang oras bago siya nakulitan sa amin at pinatanggap an gaming Notice of Appeal at narinig pa namin na nagsaabi siya sa kanyang mga staff: “Sige, ako na bahala sa APEC.”

42.               Makailang araw pa ang lumipas ay natanggap na namin ang Order ni Judge Monsod na nagsasabi na binasura niya ang aming Notice of Appeal dahil daw sa hindi kami makabayad ng Supersedeas Bond.

43.               Pare-pareho rin na magkakambal ang mga nasabing Order na nagbasura sa aming Notice of Appeal, at ang mga katagang ginamit ni Judge Monsod ay ang mga sumusunod:

ORDER

The defendant cannot post the required supersedeas bond.

Pursuant to Rule 70, Sec. 19, new Rules on Civil Procedure, the filing of a supersedeas bond is mandatory and if not filed the plaintiff is entitled as a matter of Appeal.

WHEREFORE, evaluating, the defendant’s Notice of Appeal is hereby denied for the non-posting of the supersedeas bond pursuant to the judgment of this Court dated December 12, 2011.  Hence, issue Writ of Execution in this case.

Furnish a copy of this Order (to) defendant.

SO ORDERED.

General Trias, Cavite

44.               Ang kopya ng nasabing ORDER na nagbasura sa aming mga apela ay aming nilalakip dito bilang SERYE NG ANNEX “S”.

45.               Dahil dito, nagsampaa ang aming bagong abogado ng Motion for Reconsideration kung saan ay dalawang motion ang naisampa at ang kopya ng “Motion for Reconsideration With Entry of Appearance” ay aming nilalakip bilang SERYE NG ANNEX “T.”

46.               Binasura rin ni Judge Monsod ang nasabing mga motion for reconsideration at pinagpilitan ang hindi pagposte ng Supersedeas Bond para hindi pagbigyan ang Motion for Reconsideration.

47.               Ang kopya ng nasabing order na nagbasura ng MR ay aming nilalakip dito bilang SERYE NG ANNEX “U”.

48.               Dahil dito, napilitan ang aming bagong abogado na magsampa para sa amin ng Petition for Certiorari sa Regional Trial Court of Trece Martires City.

49.               Ang kopya ng nasabing petisyon ay aming nilalakip dito bilang SERYE NG ANNEX “V”, at hindi kasama ang mga sariling annexes nito.
  
50.               Nagkaroon ng iisang hearing sa nasabing petition for certiorari doon sa korte ni Judge Aurelio G. Icasiano, Jr.

51.               Halos isang taon ang itinakbo bago madesisyonan ang aming aplikasyon sa Temporary Restraining Order (TRO) at Writ of Preliminary Injunction (WPI).

52.               Ang ginawa ni Judge Icasiano ay isinabay na nya sa Desisyon niya ang resolusyon niya sa aplikasyon ng TRO at WPI.

53.               Dahil dito, inirereklamo namin si Judge Icasiano sa salang UNDUE DELAY IN RENDERING JUDGMENT.

54.               Para maikumpara at makikita ang delay, aming nilalakip dito ang kopya ng Order ni Judge Icasiano bilang SERYE NG ANNEX “W.”

55.              NGAYON, irereklamo rin namin sana si Judge Icasiano sa mga klarong mali na ruling na ginawa sa kanyang Order.

56.               Pero, pinayuhan kami ng aming abogado na huwag muna at pagbigyan muna si Judge Icasiano na ikorek ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng Motion for Reconsideration.

57.               Kaya, nirereserba namin sa hiwalay na kaso ang reklamong “gross ignorance of the law” o “gross misconduct” sa pagre-render ng manifestly  unjust order, at conduct prejudicial to the best interest of the service at hindi muna namin isasampa ito sa pagkakataong ito.

58.              Ibig sabihin, ang tanging habla lamang namin kay Judge Icasiano sa ngayon ay ang UNDUE DELAY IN RENDERING JUDGMENT.

59.              Matatandaang noong July 23, 2012, ang Petition for Certiorari ay isinampa namin sa solong sala ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Trece Martires, Cavite, Branch 23.

60.              Kasabay ng pagsasampa ng Petition for Certiorari, isinampa rin namin ang application for Temporary Restraining Order and Preliminary Injunction sa nasabing hukuman.

61.               Na ang idinulog namin sa korte ay may nakapaloob na Motion to be allowed to sue as Indigent Litigants.

62.               Na ang hatol o judgment na may petsang Disyembre 12, 2011 ay ipinalabas ng hukuman, ang mahalagang bahagi ng hatol ay mababasa na:

IN WITNESS WHEREOF, nilalagdaan namin ang Reklamong Salaysay na ito nitong ika-__ ng Hulyo 2013 sa City of Manila.


SPOUSES EDDIE PETACTE AND MONALISA PETACTE


SPS. FRANCISCO JUYAD AND EDNA JUYAD


ROSALIE FABIO


SPS. RANULFO I. BALDEVIA AND EDNA BALDEVIA,


SPS. MARK ANTHONY S. DINGLE AND LOIDA DINGLE


JUDE NINO L. FAMADOR                        WILMA R. AQUINO


SPS. RUEL B. MUEGA AND NOVELETA M. MUEGA


ELMA A. ESTEBAN

SUBSCRIBED AND SWORN TO before me, on this ___ of July 2013 in Manila, affiants are personally known to the notary public being his long-time clients.
Doc. No.:      ___;
Page No.:      ___;
Book No.:     ___;
Series of 2013.
Republic of the Philippines          )
City of Manila                                  )SC

VERIFICATION & NON-FORUM SHOPPING CERTIFICATE

We, SPOUSES EDDIE PETACTE AND MONALISA PETACTE, SPS. FRANCISCO JUYAD AND EDNA JUYAD, ROSALIE FABIO, SPS. RANULFO I. BALDEVIA AND EDNA BALDEVIA, SPS. MARK ANTHONY S. DINGLE AND LOIDA DINGLE, JUDE NINO L. FAMADOR, WILMA R. AQUINO, SPS. RUEL B. MUEGA AND NOVELETA M. MUEGA; AND ELMA A. ESTEBAN, whose address is written above, under oath, hereby depose and state that:

(1)  We are the complainants in the above-entitled case;

(2)  We have caused the preparation of the foregoing Magkakasamang Sinumpaang Salaysay – Reklamo; and

(3)  We read all the statements and allegations herein and that the same are true of our personal knowledge and based on authentic records.

(4)  We certify that we did not file any complaints or other legal actions against the respondents in any other venue or jurisdiction and we undertake to inform the Court in five (5) days if we learn one such action.

            IN WITNESS WHEREOF, we sign this Verification and Certiicate on ___ July 2013 in Manila.


SPOUSES EDDIE PETACTE AND MONALISA PETACTE


SPS. FRANCISCO JUYAD AND EDNA JUYAD


ROSALIE FABIO


SPS. RANULFO I. BALDEVIA AND EDNA BALDEVIA,


SPS. MARK ANTHONY S. DINGLE AND LOIDA DINGLE


JUDE NINO L. FAMADOR                        WILMA R. AQUINO


SPS. RUEL B. MUEGA AND NOVELETA M. MUEGA


ELMA A. ESTEBAN


SUBSCRIBED AND SWORN TO before me, on this ___ of July 2013 in Manila, affiants are personally known to the notary public being his long-time clients.

Doc. No.:      ___;
Page No.:      ___;
Book No.:     ___;
Series of 2013.
 Post a Comment

Popular Posts