Berteni "Toto" Cataluña Causing: RTC of Pasay is the correct jurisdiction of Gloria...

Berteni "Toto" Cataluña Causing: RTC of Pasay is the correct jurisdiction of Gloria...: Kung mga tao (Grand Jury) lamang ang humusga sa kaso ni Gloria, di pagduduhan na pamumulitika RTC of Pasay is the ...
Post a Comment

Popular Posts