Berteni "Toto" Cataluña Causing: ELEKSYON INIMBENTO PARA SA PAG-IISA, DI SA PAG-AAW...

Berteni "Toto" Cataluña Causing: ELEKSYON INIMBENTO PARA SA PAG-IISA, DI SA PAG-AAW...: ELEKSYON INIMBENTO  PARA SA PAG-IISA,  DI SA PAG-AAWAY,  DI PARA SA PAGHIHIGANTE, LALONG HINDI PARA SA DAYAAN Akda ni Ber...
Post a Comment

Popular Posts